Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on oma fysioterapian erikoistumisala, jossa pyritään kehittämään ja ylläpitämään urheilijan optimaalista toimintakykyä ja terveyttä. Toiminnalla pyritään lisäämään urheilijan harjoitettavuutta ja suorituskykyä sekä ennaltaehkäisemään urheiluvammoja. Niiden sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit sekä turvaamaan tehokas   ja turvallinen paluu urheilun pariin. Urheilufysioterapiassa tulee ymmärtää urheilijan elämää, kilpaurheilun  henkisiä ja fyysisiä lajityypillisiä vaatimuksia, tavoitteellista harjoittelua, loukkaantumisia sekä paluuta takaisin kilpaurheiluun. Urheilufysioterapialla pystytään auttamaan ja tukemaan kaikenikäisiä tavoitteellisesti harjoittelevia kasvuikäisiä ja aikuisia, kilpaurheilijoita, kuntoliikkujia tai liikunnan aloittamista suunnittelevia.   

Kuvaaja Iida Hakala
Kuva: Iida Hakala
Fysiomesta urheilufysioterapia, jalkapallo

Urheilufysioterapiaa yksilöurheilijoille, urheilujoukkueille ja -seuroille

Urheilufysioterapeutin rooli vaihtelee urheilussa tarpeiden ja resurssien mukaan. Usein urheilufysioterapeutti toimii terveydenhuollon asiantuntijana urheilijan/joukkueen/seuran valmennustiimissä ja/tai huolehtii yksittäisen urheilijan hyvinvoinnista. 

Urheilufysioterapia koostuu mm. ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja fyysisestä harjoittelusta, jotka toimivat parhaiten terveille urheilijoille. Tällöin harjoittelu keskittyy eri ominaisuuksien kehittämiseen, liikkeen terveellisyyteen ja urheilullisuuteen. Kasvuikäisille opetetaan oman kehon hahmottamista, motorisia taitoja ja liikevariaatioita yleisesti kohti lajinomaisuutta. Lisäksi opetellaan harjoittelua sekä urheilijan kapasiteettiä lisätä harjoittelun kuormaa turvallisesti ja progressiivisesti. Harjoittelun tavoitteet, rytmitys sekä toteutus on tärkeää suunnitella yhdessä urheilijan ja valmennuksen kanssa. 

 

Ennaltaehkäisevä toiminta eli preventio

 • Lihastasapainokartoitus
 • Kohonneen vamma-alttiuden tunnistaminen
 • Ennalta ehkäisevä fysioterapia

Fyysinen harjoittelu

 • Harjoittelun tarkka ohjelmointi huomioiden lajiominaisuudet sekä urheilijan iän, fyysiset ominaisuudet, mahdollisen vammahistorian ja tavoitteitteet
Fysiomesta Lapua
FysioMesta Urheilufysioterapia

 

 

Urheilijafysioterapia koostuu myös kuntoutuksesta ja Return to Sport -harjoittelusta, kun urheilija tai liikkujaa kohtaa vammautumisen. Tyypillisiä tilanteita ovat erilaiset kiputilat, rasitusvammat tai loukkaantumiset. Urheilufysioterapeutti ymmärtää eri kudosten paranemisprosessit ja -aikataulut, ja rakentaa tämän pohjalta suuntaviivat kuntouttavasta harjoittelusta kohti progressiivisesti etenevää paluuta lajin pariin. Kuntoutumisen aikana huomioidaan myös korvaavat ja ylläpitävät harjoitteet ominaisuuksille ja kehon osa-alueille, joita voidaan harjoittaa ja kehittää kuntoutumisen aikana loukkaantumisesta huolimatta.

 

Kuntoutus

 • Urheiluvamman kuntoutus huomioiden vamma-alueen kudosten paranemisprosessit ja -aikataulut, ja huomioida nämä kuntoutuksen ja harjoittelun eri vaiheissa
 • Korvaavat ylläpitävät harjoitteet myös muille ominaisuuksille ja kehon osa-alueille
 • Kuntouttava fysioterapia

Return to Sport-protokollat

 • Tavoitteena tehokas ja turvallinen paluu kilpaurheiluun
 • Toteutetaan hyvin suunnitellut ja tarkat seuratut progressiivisesti etenevät harjoitusohjelmat paluun tueksi
 
Urheilufysioterapiaa voidaan toteuttaa myös urheilujoukkue ja -seuratasolla.  Tähän Fysiomestassa tarjolla mm. seuraavanlaisia palveluita ryhmille:
 
 • Lihastasapainokartoitus
 • Liikkuvuustestit
 • Kehonhallintatestit
 • Muut kuntotestit
 • Ennaltaehkäisevät / tietyille osa-alueille kohdistetut harjoitteet esim. heittäjien olkapään harjoittaminen, suunnistajien nilkkojen ja jalkaterien vahvistaminen tai koko kropan fysiotreenit
 • Harjoitusohjelmien teko tai niiden suunnitteluun osallistuminen (esim. rytmitys ja aikataulutus) yhteistyössä muun valmennustiimin kanssa
 • Ohjatut tukiharjoittelukerrat ja luennot ryhmälle
 • Heitto-, lyönti- ja juoksuanalyysit (esim. pesäpallo, yleisurheilu ja suunnistus)
 • Yksilöfysioterapiaa tarvittaessa
  

Palvelut ovat muokattavissa joukkueen ja seuran toivomuksien mukaisesti huomioiden lajiominaisuudet, lajityypilliset vammat, urheilijoiden ikäjakauman ja harjoittelutaustan. 

Fysiomesta Lapua
Fysiomesta Lapua
Fysiomesta Lapua

etelä-pohjanmaan urheiluakatemien urheilijat

Fysiomesta on nimetty Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhdeksi fysioterapian palveluntuottajaksi. 

Urheiluakatemiaan kuulumalla saat Fysiomestan palveluista -10% alennuksen.