Purentaelinfysioterapia (TMD)

Fysiomestan yksi erikoisosaaminen on purentaelinten fysioterapia, joka on leukanivelten, puremalihasten, hampaiden ja niihin läheisesti liittyvien kudosten toimintahäiriöiden tutkimista ja hoitoa. 

TMD:n hoidon tarvetta esiintyy arvioiden mukaan noin 7–9 %:lla suomalaisista. Purentaelimistön toimintahäiriöt jaetaan kolmeen ryhmään sen perusteella, mikä rakenne on pääsyynä oireisiin: lihasperäiset, nivelperäiset ja näiden yhdistelmistä muodostuvat toimintahäiriöt.

Lihasperäisiin toimintahäiriöihin sisältyy  leukaa liikuttavien ja tukevien lihasten kivut, jännitystilat sekä leuan liikkeen hallinnan häiriöt.  Purentalihasten jännitystilojen takana voi olla hampaiden narskuttelu tai pureminen (bruksismi), stressi, niska-hartiaseudun ongelmat tai aluetta kuormittavat tavat esim. jatkuva purukumin pureskelu.

Nivelperäisiin toimintahäiriöihin kuuluvat mm. leukanivelten liikehäiriöt ja liikerajoitukset, leukanivelen yliliikkuvuus esim. sijoiltaanmenot,  leukanivelen välilevyn toimintahäiriöt, nivelrikko, leukanivelten vammojen jälkitilat sekä nivelten ja nivelkapselin tulehdukset.

TMD fysioterapian tavoitteena on kipujen lieventyminen, leukanivelen liikkuvuuden ja lihasvoiman lisääntyminen sekä purentalihasten rentouttaminen. Päätavoitteena tietenkin leukanivelten ja purentalihasten toiminnan normalisoituminen.  

Purentaelinfysioterapiaan kuuluu huolellinen alkututkimus, jonka perusteella luodaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoitomuotoina käytetään täsmennettyjä lihasharjoitteita (vahvistaminen ja rentoutus), suun alueen liikekontrolliharjoitteita, manuaalisia käsittelyjä (pehmytkudos- ja faskiakäsittelyt sekä nivelmobilisaatio), kinesioteippausta ja laitehoitoja. Tarvittaessa myös yhteistyö hoitavan hammaslääkärin kanssa onnistuu.

mILLOIN TIEDÄN TARVITSEVANI PURENTAELINFYSIOTERAPIAA?

Tavallisimpia oireita ovat leukanivelten tai puremalihasten kipu, leukaniveläänet, leukojen väsyminen ja jäykkyys, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat muun muassa päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.